Integritetspolicy för Rekoshoppen

 

Vi på Rekoshoppen behandlar dina personuppgifter ansvarsfullt med hänsyn till din integritet. Du ska också kunna få reda på vilken information vi samlar in om dig, hur vi använder den samt hur vi gör det. Denna policy beskriver även dina rättigheter och hur du går till väga för att utöva dina rättigheter. Vi arbetar löpande med integritetsfrågor och därför kan den här policyn bli uppdaterad. Den senaste versionen av policyn hittar du alltid här på rekoshoppen.se

Vem har ansvar för dina personuppgifter hos oss?

Rekogruppen Sverige AB (Rekoshoppen), Ryhovsgatan 3-5, 553 03 Jönköping, organisationsnummer 5590069-0987 är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som inhämtas och behandlas av Rekoshoppen. 

Om du lämnar uppgifter till någon av våra samarbetspartners (t.ex. genom att du har klickat på en länk till någon av våra samarbetspartners som finns publicerad på våra webbsidor) ansvarar vår samarbetspartner för dina personuppgifter.

 

Vilken information samlar vi in?

När du besöker Rekoshoppens webbsidor, köper våra produkter eller när du kontaktar oss på annat sätt (tex telefon, e-mail osv) kan vi komma att samla in dina personuppgifter såsom fullständigt namn, adress, e-postadress, telefonnummer, födelesedata, betalningsuppgifter, köp-, order- och användningshistorik, IP-adress, bilder och annan information som har med ditt ärende att göra (t.ex. information som du lämnar vid kontakter med vår kundtjänst). Dessutom samlar Rekoshoppen in enhetsinformation/information om hur du använt vår hemsida – exempelvis hur du nådde oss och hur du använder våra tjänster (tex görs detta via cookies).

Vi använder Google Adwords och Google Shopping samt sociala medier-kopplingar (Instagram och facebook). Dessa sätter också cookies. Dessa cookies innehåller inte information som gör att vi kan identifiera dig som besökare.

 

Vad gör vi med din information

Nedan ser du vad vi använder informationen om dig till och vilken laglig grund vi har:

 

Ändamål för användningen av dina uppgifter:

Laglig grund för detta ändamål är:

A.

För att kunna hantera beställning och administration av ditt köp

Det köpeavtal som vi har ingått med dig utgör den lagliga grunden för behandlingen och är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla våra avtalsrättsliga förpliktelser och fullgöra detta avtal gentemot dig, t.ex. för att vi ska kunna leverera din beställning och få betalt.

B.

För att kunna hantera kundtjänstärenden

Det är Rekoshoppens berättigade intresse som är den lagliga grunden och behandlingen är nödvändig för att kunna hjälpa dig när du har frågor om produkter eller klagomål angående våra produkter eller vår service.  

 

Om det gäller en reklamation kommer vi att behandla dina uppgifter för att kunna uppfylla våra skyldigheter enligt gällande konsumentlagstiftning. I fallet med reklamation är den lagliga grunden vårt köpeavtal med dig.  

C.

För att kunna skicka direktmarknadsföring via e-post eller sms

Samtycke är den lagliga grunden för att göra detta. Dvs vi kommer bara att skicka marknadsföring via SMS/e-post om du har godkänt detta via ditt användarkonto / när du registrerade dig som kund hos oss. Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna skicka dig erbjudanden som vi tror du kan vara intresserad av.

D.

För att kunna marknadsföra Rekoshoppen på internet och via sociala medier samt för att  följa upp den marknadsföringen.

Den lagliga grunden är vårt berättigade intresse av att kunna marknadsföra Rekoshoppen och våra produkter och tjänster.

E.

För att kunna genomföra ditt deltagande i tävlingar och event

Den lagliga grunden är vårt berättigade intresse av att vi ska ha möjlighet att administrera eller följa upp tävlingar och events tex bekräftelse på anmälningar eller frågor eller information om vinnare.

F.

För att kunna göra uppdateringar och förbättringar av tjänster och produkter samt den tekniska funktionaliteten i våra datasystem.

Den lagliga grunden är vårt berättigade intresse av att kunna göra uppdateringar av den teknik som gör det möjligt för dig att kunna besöka vår webbplats eller handla i vår webbshop eller för att kunna förstå hur du som kund upplever våra produkter och därigenom förbättra befintliga och utveckla nya produkter och tjänster.

G.

För att kunna förhindra missbruk av våra tjänster

Det är vårt berättigade intresse att tillhandahålla säkra tjänster som kan förhindra försök till obehörig åtkomst eller olovlig användning av våra tjänster.

H.

För att kunna fullgöra Rekoshoppens skyldigheter enligt lag såsom avseende produktsäkerhet, myndighetsbeslut eller bokföringskrav eller enligt skatterättsliga lagar.

Den lagliga grunden är att kunna fullgöra våra rättsliga förpliktelser enligt lag.

 

 

Vilka kan vi komma att dela din information med?

För att kunna tillhandahålla våra tjänster samt leverera dina varor till dig kan vi komma att överföra till, eller dela din information med, utvalda tredje parter.

  • Leverantörer och underleverantörer kan komma att få ta del av din information för att vi ska kunna göra det vi lovat dig (tex leverera dina varor och ta betalt). Ex. logistikföretag, betal- & kreditkortsföretag och systemleverantörer. Rekoshoppen kommer aldrig att dela med sig av dina uppgifter till tredje part för något annat ändamål än det som vi från början samlade in dem för.
  • Myndigheter- Pga. lagkrav eller med ditt godkännande kan Rekoshoppen komma att dela dina uppgifter med myndigheter såsom Skatteverket, Polisen eller andra myndigheter.

 

Hur länge lagrar vi dina uppgifter?

På Rekoshoppen behandlar vi information om dig som kund för att kunna ge den bästa servicen och vi sparar dina uppgifter så länge som uppgifterna är nödvändiga för att uppfylla de ändamål som uppgifterna från början samlades in för. Uppgifterna kan också sparas under den tid som krävs enligt lag. Vi har löpande rutiner för att vi inte ska lagra onödiga uppgifter om dig och vi håller lagringstiden så kort som möjligt.

Information avseende kunder vid köp och kundtjänstärenden: 
• När det gäller din köp-, order-, och användarhistorik, i den utsträckning vi inte har anonymiserat dina uppgifter, raderar vi sådan historik 3 år efter transaktionsdatum. 
• Uppgifter som hör samman med ett kundtjänstärende sparas tills det avslutas eller raderas annars efter 3 år från köpets genomförande, om ärendet är kopplat till ett köp. 


Information som samlas in efter samtycke:
Om du inte har gjort köp på Rekoshoppen, men har registrerat dig som kund och samtyckt till att du vill ha utskick via e-post/sms från Rekshoppen sparar vi dina personuppgifter så länge informationen är relevant men raderar historisk information löpande, 5 år från den tidpunkt då informationen samlades in. Du kan alltid återkalla ditt samtycke och då raderar vi informationen direkt dock allra senast inom en månad. 


Säkerhet för dina personuppgifter

Endast Rekoshoppens och våra leverantörers anställda som behöver åtkomst till dina personuppgifter för att hantera en särskild uppgift (tex packa eller lämna ut ett paket till dig) kommer att få åtkomst till dina personuppgifter. 

Vi använder https vilket innebär att alla dina uppgifter krypteras.

 

Kommer vi att sälja dina personuppgifter?


Rekoshoppen kommer inte att sälja dina personuppgifter till tredje part.

Dina rättigheter

Om du vill få veta hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att begära att få tillgång till dina uppgifter via ett registerutdrag. Om vi får en sådan begäran från dig, kan vi komma att begära kompletterande uppgifter för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person. En begäran om registerutdrag ska vara skriftligt undertecknad från dig. Du har också alltid rätt att begära att dina personuppgifter rättas. Du har själv möjlighet att logga in på ditt användarkonto och rätta felaktiga uppgifter. 

Du kan begära radering av dina uppgifter i den utsträckning som överensstämmer med tillämplig lag och enligt ingångna avtal med dig och vi kommer självklart alltid göra vårt bästa för att tillmötesgå din begäran om radering. Du har också rätt att invända mot vår behandling (t.ex. om något av de uppgifter som samlats in är felaktiga). I vissa fall kan inte Rekoshoppen tillmötesgå din begäran om radering, om uppgifterna behövs för att uppfylla gällande lag. 

Dina personuppgifter får inte behandlas för direktmarknadsföring eller profilering om du motsätter dig sådan behandling. Du har också rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycke och tacka nej till olika typer av marknadsföring.

Klagomål och tillsynsmyndighet

Om du tycker att vi hanterat dina personuppgifter på fel sätt ber vi dig kontakta oss. Integritetsskyddsmyndigheten (fr.o.m. den 25 maj 2018, dessförinnan Datainspektionen) är ansvarig för tillsyn enligt dataskyddslagstiftning och den som anser att det förekommer felaktig hantering av personuppgifter kan framställa klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

Kontakta oss

Vi gillar att ha kontakt med våra kunder och tar gärna emot synpunkter och förbättringsförslag. Ring oss, skriv till oss eller kom in och prata med oss. Kontaktinformation till oss hittar du här: >>