Gröna Gläntan

Evelina som driver Gröna Gläntans Ekobutik bor på landet utanför Lidköping tillsammans med sin familj.
Hon startade Gröna Gläntans Ekobutik 2011 för att hon ville testa sin idé om ett företag där det tänks på miljön i första hand. Ett företag där syftet är att ta fram produkter som minskar människors klimatpåverkan och samtidigt medvetandegör vilka slit- och slängprodukter vi omger oss med. Evelina vill även visa och inspirera andra att det går att driva ett företag där miljön sätts i första rummet. 
Gröna Gläntan`s Logo