SKÅNSK CHILI

Skånsk Chilli

Vår chiliodling är belägen i utkanten av Asmundtorp, ett charmigt samhälle som ligger cirka 5 km öster om Landskrona. Vi är stolta över att vår odling är certifierad enligt EU:s ekologiska standarder. Det innebär att vi använder oss av naturliga metoder för att bekämpa skadedjur, genom att använda rovinsekter som äter upp bladlöss och andra skadedjur istället för att använda kemiska bekämpningsmedel. Dessutom bidrar vi till en hållbar miljö genom att använda vår grannes fina hästgödsel som gödselmedel för våra odlingar.

Vi värnar också om klimatet genom att följa årstiderna och endast odla under sommarhalvåret. Detta minimerar vår klimatpåverkan och säkerställer att vi håller en hållbar och miljövänlig odling. Vi strävar efter att skapa kvalitetsprodukter på ett sätt som är i harmoni med naturen och vårt lokalsamhälle.