If You Care

If you Care är ett nordamerikanskt företag som säljer köks- och hushållsprodukter som mycket medvetet utvecklats för att ha så liten miljömässig påverkan och så minimalt koldioxidavvtryck som möjligt samtidigt som de ska ge konsumenten hög kvalitet och effektiva resultat. Man analyserar hela livscykeln när man utvecklar sina produkter från hur man köper in råmaterial, till produktionsprocessen och vidare till förpackningar och vad som händer med produkten när den är använd.

Produkterna tillverkas på olika ställen runt om i världen, tex tillverkas bakplåtspappren i Finland och bakformarna samt snackspåsarna tillverkas i Sverige.