Classic textiles of Sweden

Classic Textiles of Sweden är ett varumärke från företaget Wasa Ecotextil. De producerar hemtextil som värnar om både människor och natur och strävar efter att ha så lite negativ påverkan som möjligt på vår omvärld.

Wasa Textil bryr sig inte bara om miljön utan också om människorna som producerar produkterna. De har en nära och tät relation till människorna som tar fram produkterna och Wasa Textil är medlemmar i Supplier Ethical Data Exchange. Det är en global och ideell medlemsorganisation som driver förbättringar för ansvarsfulla och etiska affärsmetoder i globala leverantörskedjor, bland annat när det kommer till arbetsmiljö, rekrytering, anställdas rättigheter och uppfyllande av miljölagstiftning