Grimms-hos-Rekoshoppen.se
Leverans innan Jul, order SENAST  18/12 kl 10:00

Grimms

Grimms är ett familjeägt tyskt företag som tillverkar leksaker, framförallt I trä. Grimms leksaker kvalitets- och säkerhetstestas regelbundet. Alla deras produkter (inklusive färg och olja) uppfyller europeiska standarden för leksakssäkerhet (EN71) och amerikanska standarder.

Träet som används kommer bara från hållbart skötta skogar i Europa. Al, lind, björk och lönn används som råmaterial. Alla färger och oljor är helt ofarliga. Tyget i dockor är Oeko-Tex certifierat, dvs innehåller inga skadliga ämnen. Grimms försöker minimera förpackningarna så mycket som möjligt.