myIDolls

Göteborgsbaserade företaget myIdolls växte fram 2015 när grundaren Julia Taube inte hittade några vettiga dockor till sina egna barn. Hon ville därför skapa dockor som inte var förutbestämdt genuskodade och som var fria från snedvridna kroppsideal. myIdolls ville samtidigt försöka påverka leksaksmarknaden och samhället genom att uppmuntra att ALLA barn, han, hen och hon, ska kunna leka med dockor. Alla barn, oavsett kön. Genom lek och leksaker stöter barn också ofta på samhällets invanda mönster för normer och ideal. myIdolls vill istället erbjuda lek utan fördefinierade karaktärer och ge barnen möjlighet att utforska samma typ av lek oavsett vem de är eller hur de vill leka!