Natural Earth Paint

Natural Earth paint är stoppade för försäljning enlig "EU alert system" pga "excessive level of aerobic mesophilic bacteria"  som kan orsaka irritation på skadad eller känslig hud.