THE POLI

The Poli är ett svenskt företag som grundats av en man från Bangladesh. Han har upplevt miljöförstöringen som följer i masskonsumtionens spår och har dessutom två magistersexamina i miljövetenskap. Kombinationen ledde fram till en idé om att bidra till att reducera den skadliga påverkan på miljön genom att skapa produkter där man tänkt både på hur produkterna påverkar miljön och på hur människorna som producerar dem har det.